एस. टी. (ST) कामगार संयुक्त कृती समिती यांच्या वतीने दि. २८ पासून बेमुदत उपोषण

ST

एस. टी. (ST) कामगार संयुक्त कृती समिती यांच्या वतीने दि. २८ पासून बेमुदत उपोषण

उस्मानाबाद: एस. टी. (ST) कामगार संयुक्त कृती समिती यांच्या वतीने दि. २८ पासून विविध मागण्यांसाठी कळंब जि. उस्मानाबाद येथे बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

एस. टी. कामगार संयुक्त कृती समिती यांच्या वतीने दि. २८ पासून बेमुदत उपोषणएस. टी. कामगार संयुक्त कृती समिती यांच्या वतीने दि. २८ पासून बेमुदत उपोषण